Showing all 11 results

Bình Thủy điện

Gồm các sản phẩm chính Hãng thuộc các thương hiệu nổi tiếng:

Tiger

Toshiba

Sharp

Gali

Kangaroo…

Điện Máy HCM cam kết hàng chính Hãng, bảo hành theo chính sách của Hãng, luôn có linh kiện thay thế…

 

 

Giảm giá!

Bình Thủy Điện

Bình Thủy điện Gali GL-5038

1.480.000 859.000
Giảm giá!

Bình Thủy Điện

Bình Thủy điện Gali GL-5040

1.600.000 1.299.000
Giảm giá!

Bình Thủy Điện

Bình Thủy điện Gali GL-5055

1.790.000 1.359.000
Giảm giá!
3.850.000 3.150.000
Giảm giá!
4.100.000 3.299.000
Giảm giá!
4.850.000 3.890.000
Giảm giá!
5.050.000 4.090.000
Giảm giá!
4.550.000 4.185.000
Giảm giá!
8.000.000 6.975.000
Giảm giá!
5.500.000 5.250.000
Giảm giá!
1.950.000 1.730.000