Ấm đun siêu tốc GALI GL-0012 1.2L

530.000 

GL0018I
Ấm đun siêu tốc GALI GL-0012 1.2L

530.000